”Pormestaripelin” sijaan aloite lähidemokratiasta

 

”Pormestarivaali” on harhaanjohtavaa ja valtaa keskittävää peliä, katsoo Asukkaiden Helsinki -yhteislista. Se ei aseta pormestariehdokasta vaan on valmistellut aloitteen lähidemokratiasta vaihtoehtona pormestarivallalle.

– Kuntavaaleissa ei valita pormestaria vaan valtuusto, joka linjaa myös pormestarin toimintaa. Puheilla ”pormestarivaalista” johdetaan huomio pois niistä asioista ja vaihtoehdoista, joihin vaalissa on tärkeintä ottaa kantaa, katsoo aloitteen valmisteluun osallistunut Yrjö Hakanen.

Helsingin uusi johtamisjärjestelmä on kaupungin tilaamien akateemisten arvioiden mukaan keskittänyt valtaa pieneen piiriin ja etenkin pormestarille. Samaan aikaan asukkaiden osallistuminen on jäänyt muiden asioiden jalkoihin ja irralleen kaupungin päätöksenteosta. Näistä tutkimuksista samoin kuin asukkaiden ja työntekijöiden kritiikistä pitää tehdä johtopäätökset, Asukkaiden Helsinki -lista esittää.

Seitsemän aloitetta demokratian lisäämiseksi

Haluamme kehittää pormestarivallan sijasta lähidemokratiaa ja lisätä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia myös vaalien välillä, kertoo aloitetta valmistelleen ryhmän jäsen Merikukka Kiviharju.

Asukkaiden Helsinki -lista esittää seitsemän suuntaa demokratian lisäämiseksi Helsingissä:

– Lähidemokratia, jossa asukkaiden valitsemat kaupunginosavaltuustot päättävät aluefoorumeissa käytyjen keskustelujen pohjalta alueelliset budjetit ja kehittämissuunnitelmat. Aluebudjetit voisivat olla 10 prosenttia kaupungin koko budjetista. Alueita olisi syytä olla enemmän kuin seitsemän suurpiiriä.

– Asukkaat pitää ottaa mukaan kaavoituksen valmisteluun jo ennen kuin mitään periaatelinjauksia tai tonttivarauksia tehdään. Heidän pitää saada käyttöönsä myös tarvittavat resurssit vaihtoehtojen esittämiseen.

– Nuoriso-, vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajille pitää saada puhe- ja esitysoikeus valtuuston ja lautakuntien kokouksissa.

–  Ylisuurten lautakuntien jakaminen niin, että kaupunkiympäristölautakunta jaetaan kahteen ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kolmeen.

– Vuokralaisdemokratia, jossa asukkailla on todellista päätösvaltaa Helsingin kaupungin asunnot Heka-yhtiössä.

– Suomen suurimpana työnantajana Helsingin pitää olla työpaikkademokratian edelläkävijä.

– Valtuuston aseman vahvistaminen niin, että isot asiat, kuten palveluverkot, päätetään valtuustossa ja lopetetaan palvelujen alibudjetointi.

Tutustu aloitteeseen

Asukkaiden Helsinki -yhteislistan yleisessä kokouksessa 28.4.2021 hyväksytty aloite on luettavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä.