Uusi suunta Helsingin asuntopolitiikkaan – asumismenot kuriin

Asumisen kallis hinta on helsinkiläisten ja myös kaupungin kehityksen suurimpia ongelmia. Sitä ei ratkaista vain rakentamalla lisää asuntoja, kuten Helsingin asunto-ohjelmassa esitetään. Kyse ei ole pelkästään asuntojen määrästä vaan asumisen alistamisesta sijoittajien ja rakennusliikkeiden voitontavoittelulle. Samat taloudelliset intressit uhkaavat myös viheralueita ja kulttuuriympäristöjä.

Hinnaltaan säänneltyjen ara-vuokra-asuntojen osuus Helsingissä on pudonnut ja enää vain 18 prosenttia. Vuokra-asuntojen osuus on Helsingissä kansainvälisesti vertaillen vähäinen ja vuokralla asuminen Euroopan kalleinta. Helsinkiläiset myös asuvat keskimäärin ahtaammin kuin monissa muissa maissa.

 

Lisää edullisia vuokra-asuntoja

Asukkaiden Helsinki -yhteislista esittää Helsingin asuntopolitiikan suunnan kääntämistä. Asuminen on perusoikeus eikä sijoituskohde. Painopiste asuntotuotannosta on siirrettävä kalliista kovan rahan asunnoista edulliseen, pitkäaikaisesti säänneltyyn ara-vuokra-asuntotuotantoon.

Koska yksityisiä rakennusliikkeitä ei kiinnosta edullisten vuokra-asuntojen rakentaminen, tarvitaan voittoa tavoittelematon kaupungin oma rakennusliike. Sen tulee rakentaa kaupungille myös vanhusten, mielenterveyspotilaiden ja vammaisten asuntoja.

Kohtuuhintaisten asuntojen rakentamisen lisäksi tarvitaan ainakin pääkaupunkiseudulla vuokrasäännöstelyä, jolla rajoitetaan vuokrien nostamista. Kaupungin pitää lopettaa asumismenojen nousua kiihdyttävä tonttien myyminen ja maanvuokrin kohtuuttoman suuret korotukset.

 

Viheralueet eivät ole rakennusmaata

Asukkaiden Helsinki -yhteislista korostaa, että asuntorakentamista ei pidä nähdä vastakkaisena viheralueiden ja kulttuuriympäristöjen suojelemiselle. Helsingin kasvaessa on kasvanut myös viheralueiden tarve ja käyttö. Viheralueiden määrä on kuitenkin vähentynyt ja kaupungin eri osat ovat hyvin eriarvoisessa asemassa lähiluonnon ja virkistysalueiden suhteen.

Helsingin yleiskaavassa on osoitettu rakentamiseen noin kaksi kertaa enemmän alueita, kuin tarvitaan yleiskaavan kiistanalaisten nopean kasvun tavoitteiden toteuttamiseen. Asukkaiden Helsinki esittää yleiskaavan toteuttamisohjelman korjaamista niin, että lopetetaan rakentaminen viheralueille. Tällä tavalla Helsinki voi edistää asukkaiden hyvinvointia ja turvata omalta osaltaan luonnon monimuotoisuutta.

Myös vanhojen alueiden täydennysrakentamisen tavoitteet pitää mitoittaa maltillisesti niin, että kunnioitetaan niiden ominaispiirteitä, luonto- ja kulttuuriarvoja. Kaupunkisuunnittelussa ei pidä hukata ihmisen mittakaavaa, lähipalveluja, viihtyisyyttä ja luonnonläheisyyttä. Helsingin kasvun kiihdyttäminen ei ole helsinkiläisten eikä myöskään muun Suomen etu.

Asukkaiden Helsinki -yhteislistan yleinen kokous 18.3.2021

 

(Artikkelin kuva: Toivo Koivisto)