Valtuustoinfo 5/2021

Kaupunginvaltuustossa 17.3. tapahtunutta

Valtuuston kokouksessa keskiviikkona herätti eniten keskustelua tilojen vuokraaminen yliopiston Kumpulan kampukselta luonnontiedelukiolle. Päätettäväksi tuotiin taas vain muutama varsinainen asia.

Esimerkiksi kaupunkisuunnittelusta käydään kuitenkin parhaillaan Kenen kaupunki? -pamfletin herättämää tärkeää keskustelua kaupungin päätöselinten ulkopuolella. Pamfletti on luettavissa verkossa.

Lukion, päiväkodin ja sairaalan hankkeet

Luonnontiedelukion uudet tilat rakennetaan Kumpulan kampukselle poikkeamispäätöksellä asemakaavasta. Kumpulassa tämä on herättänyt ihmetystä, koska poikkeamismenettely torjuttiin viime vuonna Kumpulan Keinukallion säästämiseksi ja uuden päiväkodin sijoittamiseksi viereiselle, tyhjäksi jääneelle hiekkakentälle.

Kannelmäkeen hyväksyttiin päiväkoti Vanhaiselle nykytilat korvaava uudisrakennushanke. Siinä yhteydessä keskusteltiin suurten päiväkotien pihojen turvallisuudesta ja soveltuvuudesta.

Valtuuston hyväksyi hankesuunnitelman Laaksoon rakennettavasta kaupungin ja HUS:n psykiatrisesta ja somaattisesta yhteissairaalasta. Sitä varten muodostettavalle kiinteistöyhtiölle myönnettiin lainarahoitusta.

Muutoksia kokoonpanossa

Sinisten Sampo Terhon pyydettyä vapautusta valtuustosta, nousi varsinaisen valtuutetun paikalle perussuomalaisten Nuutti Hyttinen. Kaupunginhallituksesta koronarajoituksia koskeneen erimielisyyden takia eronneen kokoomuksen Terhi Koulumiehen tilalle valittiin Seija Muurinen (kok).

Valtuuston seuraava kokous on 31. maaliskuuta.

Vanhusneuvoston uutisia

Valtuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien lisäksi Helsingillä on myös joukko toimikuntia ja neuvottelukuntia. Yksi niistä on vanhusneuvosto. Sen toiminnasta, lausunnoista ja kannanotoista löytyy tietoa tältä nettisivulta.

Kannattaa tutustua myös nuorisoneuvostoon, jolla on nykyisin aloiteoikeuden lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnissa.