Valtuustoinfo 14/2021

Kruunusillat-hankkeen valtavasti paisuneiden kustannusten siunaamisesta tuli uuden kaupunginvaltuuston ensimmäinen iso asiapäätös. Lisäksi eilisessä kokouksessa päätettiin eräitä asemakaavoja ja tonttien vuokrausperusteita. Todettakoon, että valtuuston istumajärjestys on muuttunut viime kauden jälkeen samankaltaiseksi kuin eduskunnan, eli perussuomalaiset istuvat nykyisin salin oikeassa laidassa ja myös kristillisten edustaja on siirtynyt salissa oikealle, RKP puolestaan keskelle.

Kruunusiltojen hintojen paisuminen

Valtuusto ei halunnut arvioida uudelleen Kruunusillat-hanketta, vaikka sen kustannukset ovat kasvaneet jopa moninkertaisiksi alun perin hanketta valmisteltaessa esitetystä ja vaikka Korkein hallinto-oikeus on kumonnut siltahankkeen kannattavuuslaskelmiin liittyneet kaavat asuntorakentamisesta Vartiosaareen ja Ramsinniemeen. Tämän peruskysymyksen sijasta valtuuston pitkää keskustelua hallitsi kokoomuksen esittämä sillan muuttaminen myös yksityisautoliikenteen käyttöön soveltuvaksi.

Kokonaisuutena siltahankkeen ja siihen liittyvien raitiolinjojen ym kasvaneita kustannuksia ei valtuustolle kuitenkaan kehdattu kerralla esittää. Nyt päätettiin vain valtuus nostaa hankkeen ensimmäisen osan hinta 326 miljoonaan euroon. Myöhemmin tulevat päätettäväksi raitiolinjan kustannukset Laajasalossa ja Hakaniemestä Rautatieasemalle. Kustannusten paisumisesta osa on piilotettu jopa siirtämällä sillan kuluja Korkeasaaren eläintarhan maksettavaksi!

RKP esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun niin, että selvitetään vaihtoehtoja, joka voisi olla esimerkiksi yhdistelmä kehitetystä lauttaliikenteestä, sähkö- busseista ja Herttoniemen metroasemalle kulkevasta pikaraitiotiestä. Esitys torjuttiin äänin 69 – 15. Perussuomalaisten hylkäysesitys kaatui äänin 74 – 8.

Kruunusillat-hankkeen vaiheista ja vaihtoehdoista, kustannusten paisumisesta ja hankkeeseen liittyvistä kyseenalaisista rakentamistavoitteista ja julkaisin yhteenvetoa blogissani heinäkuun lopulla. Olin aikoinaan ainoa valtuutettu, joka vastusti jo siltahankkeen valmistelua ja esitti sille vaihtoehtoja alusta alkaen. Myöhemmissä vaiheissa siltahankkeen palauttamisen ja vaihtoehtojen selvittämisen kannalle asettuivat myös RKP, perussuomalaiset ja kristilliset. Lopulta kuitenkin vain 6 valtuutettua äänesti hankkeen hyväksymistä vastaan, kun sitä esitin 2016.

Muita päätöksiä

Kokouksessa päätettiin lisäksi neljä pientä asemakaavanmuutosta, aiempien linjausten pohjalta muutamien uusien tonttien vuokrausperusteet ja kaupungin edustajat HUS:n valtuustoon.

Kaupunginvaltuuston strategiaohjelman valmistelu alkoi 12.-13. elokuuta pidetyllä strategiaseminaarilla. Sen aineistot ja videotallenteen on julkaistu verkossa.

Asukasliikkeiden esityksiä

Valtuuston kokousta edelsi Luonto-Liiton aloitteesta järjestetty mielenosoitus lähimetsien puolesta. Se aloitti kampanjan ”Kaadetaan kaava, ei metsää” -kampanjan, joka jatkuu mielenosoituksella 8.9. valtuuston seuraavan kokouksen edessä.

Olli Salinin vetämä lähetystö luovutti ennen kokousten alkua valtuustoryhmille kuntalaisaloitteen helsinkiläisten lähipalvelujen turvaamiseksi.

Lisäksi Keskuspuistoryhmän aktiivit toimittivat valtuustoryhmille ja kaupunkiympäristölautakunnalle vetoomuksen Keskuspuiston pohjoisosan asemakaavalla suojeltua Kuninkaantammentietä reunustavien vanhojen puiden kaatamisen estämiseksi.

Yrjö Hakanen