Valtuustoinfo 16/2022

Kaupunginvaltuusto viime keskiviikon 5.10.2022 kokouksen pääasiana olivat vastaukset valtuutettujen aloitteisiin. Ainoita konkreettisempia päätöksiä oli Malminkartanon luoteisosan muutaman tontin asemakaavan muutos ja metron raidevirtapiiriteknologian uusiminen, jolla pyritään vähentämään junien häiriöitä. Harvinaisempana asiana merkittiin tiedoksi varavaltuutettu Marko Kettusen erottaminen Perussuomalaisten valtuustoryhmästä.

Aloitevastauksia ja palkkakriisi

Aloitevastauksissa eniten keskustelua herätti ylimalkainen vastaus Vasemmistoliiton ryhmäaloitteeseen toimenpideohjelmasta henkilöstöpulan ratkaisemiseksi. Sen yhteydessä nousivat tietysti esille myös kaupungin henkilöstöpolitiikan skandaalimaiset epäonnistumiset uuden palkanmaksujärjestelmän käyttöönotossa. Mitään päätösesityksiä valtuutetut eivät asiassa kuitenkaan tehneet.

Muista aloitteista voi todeta torjuvat vastaukset esityksiin kaupungin johtoryhmän päätösmuistioiden julkaisemisesta verkossa ja rollaattoreilla kulkevien HSL-matkojen maksuttomuudesta. Kokoomuksen aloite Vuosaaren terveyskeskuspalvelujen ulkoistamisesta sai epämääräisemmän vastauksen, jonka mukaan on syytä ensiksi saada lisää tietoa jo käynnissä olevista kokeiluista ja tilanteista pandemian helpottaessa.

Uutiset kaupungin ruokapalvelujen ja Savoy-teatterin ulkoistamisesta kuvaavat puolestaan sitä, miten pormestarin esikunta tuottaa jatkuvasti aloitteita kaupungin oman toiminnan siirtämisestä yksityiselle bisnekselle.

Budjetti suljettujen ovien takana

Viime viikon alussa tuli julkisuuteen tieto siitä, että pormestari Juhana Vartiainen on käynnistänyt ensi vuoden budjettiesitystä koskevat neuvottelut suljettujen ovien takana. Viime vuoden tapaan budjettiesitys julkistetaan vasta kun se on kaupunginhallituksen ryhmien kesken sovittu.

Asukkaat, henkilöstö, pienet valtuustoryhmät ja media saavat esityksen tietoonsa siis vasta kun se on käytännössä ratkaistu. Menettely on ristiriidassa kuntien hallinnon ja päätösten valmistelun julkisuutta ja demokraattisuutta koskevien periaatteiden kanssa.

Tein vuosi sitten hallinto-oikeudelle valituksen budjettiesityksen salaamisesta, kunnes se on sovittu ja asia ratkaistu. Hallinto-oikeudesta saamani tiedon mukaan oikeuden ratkaisu on odotettavissa vasta ensi keväänä. Kaupunginhallituksen muut jäsenet voisivat lopettaa salailun kieltäytymällä salailusta. Pormestaristo on kuitenkin siunannut Vartiaisen epädemokraattisen toimintamallin.

Valtuuston seuraava kokous on 26. lokakuuta. Sitä ennen nähdään, mitä suljettujen ovien takana käytävissä budjettineuvotteluissa syntyy.

YRJÖ HAKANEN