Valtuustoinfo 22/2021

Valtuuston syyskauden viimeinen kokous alkoi hiljaisella hetkellä entisen apulaiskaupunginjohtaja Anna-Liisa Hyvösen (SKDL) muistoksi. Valtuuston kokouksessa hyväksyttiin talousarvio tulevalle vuodelle ja taloussuunnitelma 2022-2024, selvitys tarkastuslautakunnan arviokertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä, ns. Kottaraisen korttelin kaavamuutos ja kuntalaisaloite Malmin lentokenttää koskevasta kunnallisesta kansanäänestyksestä.

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen enemmistön sopima esitys vuoden 2022 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2022-2024. Valtuusto äänesti keskustan esittämästä 3 miljoonan lisäyksestä koulujen ja päiväkotien erityiskohtelun rahoitukseen (hylättiin äänin 78 – 6) ja kotihoidon Helsinki-lisän palauttamisesta 1-2-vuotiaille (hylättiin 68-16). Perussuomalaiset eivät olleet tehneet vastaesityksiä, heidän määrärahojen karsimiseen tähdännyt palautusesityksensä oli hylätty jo edellisessä kokouksessa.

Pormestareiden sopimasta ja kansliapäällikön päättämästä talousarvion virkamiesesityksen salaamisesta olen tehnyt valituksen hallinto-oikeuteen, koska asia on periaatteellisesti tärkeä hallinnon avoimuuden ja demokraattisten vaikutusmahdollisuuksien kannalta. Ratkaisu halllinto-oikeudesta voi kestää pitkään.

Kottaraisen kaava ja eräitä tontteja

Valtuusto hyväksyi äänin 74 – 7 asemakaavamuutoksen Kojamo Oy:n ostamalle entiselle Metropolian tontille Kampissa. Tontilla suojellaan vanhoja Kalevankadun puutaloja 1840-luvulta ja teknillisen korkeakoulun vanhoja rakennuksia. Samalla muutetaan osin käyttötarkoituksia ja osoitetaan tilaa korttelin sisälle kahdelle korkealle uudisrakennukselle. Valtuusto äänesti palautusehdotuksesta, joka tähtäsi uudisrakentamisen pienentämisestä. Palautus hylättiin äänin 74 – 7.

Kansanäänestys Malmin lentokentän säilyttämisestä

Laajin keskustelu käytiin yli 31 000 helsinkiläisen allekirjoittamasta kuntalaisaloitteesta, jossa esitettiin kansanäänestyksen järjestämistä Malmin lentokentän säilyttämisestä. Kansanäänestystä perusteltiin erityisesti sillä, että asukkaat ovat laajasti kokeneet, että heitä ei ole kuunneltu Malmin lentokentän alueen kaavoittamisessa ja asia on merkittävä.

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho esitti asian palauttamista niin, että valmistellaan kansanäänestys. Palautus hylättiin äänin 53 – 29. SDP:n Thomas Wallgren esitti kansanäänestyksen järjestämistä, mutta se torjuttiin 53 – 28. Kansanäänestyksen puolesta äänestivät perussuomalaiset, keskusta, Liike Nyt, kristillisdemokraatti sekä pääosa RKP:n edustajista ja yksittäisiä edustajia eri ryhmistä (6 kok, 3 sd ja 1 vas). Tyhjää äänesti 4.

Muita asioita

Lisäksi valtuusto hyväksyi lähinnä sosiaalihuoltolain muutoksesta johtuvia muutoksia hallintosääntöön, eräiden tonttien vuokrausperiaatteista ja vastauksia valtuutettujen aloitteisiin.

Helsingin kaupungin ylläpitämiä asukastaloja puolustava verkosto toimitti ennen valtuuston kokousta valtuutetuille ja kaupunginhallituksen sote-uudistusjaostolle esityksen Stadin asukastalojen toiminnan jatkon turvaamiseksi ja asukastalojen resurssien lisäämiseksi. Asukastalot ovat jääneet väliinputoajiksi sote-uudistuksessa ja niiden toiminnan jatkaminen edellyttää kaupungilta rahoitusta ja ensi vuoden aikana konkreettisia päätöksiä.

Kaadetaan kaava, ei metsää -kansalaisliike järjesti mielenosoituksen kokouksen ja valmistelee keskustelutilaisuutta Helsingin yleiskaavan toteuttamisohjelman päivittämisestä ja asukkaiden kuulemisesta siinä. Tarkoitus on pitää tilaisuus 17.tammikuuta klo 17.30 verkossa ja mahdollisesti myös yleisötilaisuutena.

Helsingin budjettipolitiikkaa koskeva, Maanantaiklubilla käyty keskustelu Budjettisovun sokea piste on katsottavissa verkossa tästä linkistä.

Kiitän kiinnostuksesta Helsingin kaupungin politiikan seuraamisessa ja yhteistyöstä Asukkaiden Helsinki -verkostossa. Toivotan hyvää joulua, terveyttä ja parempaa uutta vuotta!

YRJÖ HAKANEN

(Artikkelin kuva Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanjan mielenilmauksesta kaupunginveltuuston kokouksen edessä.)