Valtuustoinfo 8/2022

Helsingin valtuustossa 27.4.2022 tapahtunutta

Kaupunginvaltuuston kokous vapun edellä alkoi kyselytunnilla. Ainoana isona päätösasiana oli soteuudistuksen toteuttamiseen liittyvä HUS-yhtymän perussopimus. Kokousta edelsi taas Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanjan mielenilmaus. Kampanjassa on esillä muun muassa aloite Viikistä Kivikkoon ulottuvan itäisen keskuspuiston perustamiseksi.

Kyselytunnilla keskusteltiin lastensuojelusta, kaupunkikulttuurin elvyttämisestä Senaatintorin ympärillä sekä työvoimapulasta varhaiskasvatuksessa, sosiaalipalveluissa ja terveydenhuollossa. Esille tuli monia ongelmia, joita valtuuston itse päättämä budjettilinja on osaltaan pahentanut.

Valtaa keskitetään HUS-yhtymässä

Sote-uudistus edellyttää erikoissairaanhoidosta vastaavan HUS:n hallinnon uudelleenjärjestelyä, kun alueelle on muodostettu neljä hyvinvointialuetta ja tehty Helsinkiä koskeva erillisratkaisu.

Helsingin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden valtuustojen päätettäväksi valmisteltu HUS:n perussopimus poikkeaa päätösvallan osalta olennaisesti muusta maasta. Ylin päättävä elin ei ole yhtymävaltuusto, joka koostuu vaaleilla valituista edustajista, vaan yhtymäkokous, johon tulee kultakin hyvinvointialueelta ja Helsingistä yksi henkilö. Tämän elimen kokoukset eivät ole julkisia eivätkä myöskään ne kokoukset, joissa yhtymäkokouksen jäsenet saavat ohjeensa kaupunginhallitukselta ja aluehallituksilta. Yhtymäkokous päättää muun muassa strategiasta, hallintosäännöstä, talousarviosta, konserniohjeesta ja eri toimielinten jäsenistä – eli kaikista tärkeimmistä asioista.

Nykyisessä HUS-kuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttää 55-jäseninen valtuusto, jossa poliittiset edustukset jakautuvat kuntavaalien tulosten perusteella. Valtuuston keskustelut ovat julkisia. Uuden perussopimuksen mukaan asioiden valmistelun ja päätöksenteon missään vaiheessa ei enää ole julkista keskustelua.

Hämmästyttävää oli se, että kokoomus, vihreät, Rkp, keskusta ja kristilliset hyväksyivät esitetyn perussopimuksen, joka keskittää tärkeimmät päätökset HUS:n hallinnossa viidelle henkilölle ja pois julkisen keskustelun piiristä. Päätöstä vastustivat SDP, Vasemmistoliitto, perussuomalaiset ja Liike Nyt. Äänestystulos 49-36.

Perussopimuksesta on äänestetty Helsingin lisäksi neljän Uudenmaan hyvinvointialueen valtuustossa, ja niissäkin erityisesti kokoomus ja vihreät ovat tukeneet jo valmisteluista alkaen ylimmän vallan keskittämistä viidelle henkilölle. Yhtymäkokouksen lisäksi HUS:lle tulee hallitus, mutta se joutuu toimimaan viiden henkilön yhtymäkokouksessa päättämissä puitteissa.

Todennäköisesti vallan keskittämisellä ajetaan tiukempaa menokuria ja virkamiesvallan vahvistamista. Rahoitus tulee tietysti riippumaan ratkaisevasti valtiosta, joka päättää hyvinvointialueiden ja HUS:n käytössä olevan rahoituksen. Sanna Marinin hallituksen päättämä rahoitus ei ole alkuunkaan riittävää.

Muita asioita

Valtuusto hyväksyi lisäksi äänin 70 – 13 yökaupunginosaa tai -korttelia koskevaan vihreiden Mari Holopaisen aloitteeseen annetun vastauksen. Sen mukaan aloitteen toteuttaminen riippuu ensisijassa yksityisten toimijoiden ja tilojen omistajien toimista, joita kaupunki on lupakäytännöllä valmis edistämään.

Kaupunkiympäristölautakuntaan valittiin ero pyytäneen Laura Rissasen tilalle kokoomuksen Otto Meri.

Tulevia tapahtumia

Valtuuston seuraava kokous on 18. toukokuuta.

Kaupunki järjestää 10.5. klo 17.30 keskustelutilaisuuden sote-uudistuksen järjestöyhteistyöstä ja asukasosallisuudesta. Ilmoittautuminen tästä linkistä.

Kunta-alan työtaisteluista keskustellaan Maanantaiklubin lakkoillassa 2.5. klo 19 ravintola Oivassa ja verkossa.

YRJÖ HAKANEN

(Artikkelin kuva: HUS)