Valtuustoinfo 7/2022

Kaupunginvaltuustossa 13.4.2022 tapahtunutta

Valtuuston kokouksen laajimmat keskustelut käytiin nuorten aloitteisiin annetuista vastauksista ja hallintosäännön muutoksesta, jolla vähennetään valtuutettujen aloitteisiin annettujen vastausten käsittelyä valtuustossa ja kaupunginhallituksessa. Varsinaisia päätösasioita oli vain muutama pienempi kiinteistöasia.

Nuorten aloitteet romahtaneet

Nuorten jättämien aloitteiden määrä on romahtanut dramaattisesti. Viime vuonna nuoret jättivät heinäkuun alun ja joulukuun lopun välisenä aikana vain kaksi aloitetta. Nuorisoneuvoston mielestä kyse ei ole siitä, etteikö nuorilla olisi asiaa, vaan että esimerkiksi edellisellä kaudella esitetyistä aloitteista yksikään ei toteutunut ha koulukyselyissä vain viidennes nuorista koki voivansa vaikuttaa asioihin.

Kaupungin johdon vastaus tilanteeseen on kansliapäällikön asettama työryhmä, joka selvittää aloitteiden käsittelyn ”keventämistä”. – Tarttis varmaan tehdä jotain muutakin.

Valtuutettujen aloitteiden käsittelyn rajoittaminen

Helsingissä on jo pidemmän ajan kuluessa siirretty suuri osa asioista päätettäväksi kaupunginhallituksessa tai lautakunnissa. Pormestarimalliin siirryttäessä vähennettiin lisäksi lautakuntien määrää. Valtuuston päätettäväksi ovat jääneet lähinnä talousarvio ja muut kuntalaissa valtuuston päätettäväksi säädetyt asiat. Jäljelle jääneistä asioista on usein eniten keskusteltu valtuutettujen tekemistä aloitteista.

Nyt kaupungin hallintosääntöä muutettiin niin, että myös valtuutettujen aloitteiden ja niihin annettujen vastausten käsittelyä valtuustossa ja kaupunginhallituksessa vähennetään. Suurin osa aloitevastauksista siirrettiin lautakuntien päätettäväksi. Valtuustoon tulevat vain vähintään 25 valtuutetun tekemät aloitteet sekä ryhmäaloitteet (yhteensä 8 aloitetta 4 vuoden aikana). Käytännössä tämä tarkoittaa myös julkisen keskustelun vähentämistä.

Päätös aloitteiden käsittelyn siirtämisestä pääosin lautakuntiin syntyi äänestyksen jälkeen. Perussuomalaisten esitys asian palauttamisesta ei saanut muilta tukea. Vasemmistoliiton ehdotus 25 valtuutetun vähimmäisrajan alentamisesta 20:een hylättiin äänin 58 – 26.

Tontti- ja kaavapäätöksiä

Valtuusto päätti lisäksi vuokrausperusteista muutamille tonteille (mm. Namika Areena Pakilassa) ja kaksi pienehköä asemakaavan muutosta (Kantelettarentie 9 ja Furuborginkatu 6 ja 8).

Seuraava valtuuston kokous on 27. huhtikuuta.

Muita tapahtumia

Työväen vappumarssi kokoontuu sunnuntaina 1.5. klo 11 Hakaniemen torilla, josta kulkue lähtee Rautatientorille. Marssin jälkeen on vappujuhla Pakilan työväentalolla klo 13 – 16.

Maanantaiklubilla Oivassa ja verkossa on 2.5. klo 19 Lakkoilta, jossa keskustellaan kunta- ja sote-alojen lakkokamppailuista ja niiden merkityksestä työehtojen ohella julkisten palvelujen kehittymiselle.

YRJÖ HAKANEN

(Artikkelin kuva hel.fi)