Valtuustoinfo 6/2022

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.3.2022 tapahtunutta

Valtuuston kokous alkoi kyselytunnilla, jossa keskusteltiin katujen talvikunnossapidon huonosta hoidosta, Ukrainan pakolaisten auttamisesta ja kohtuuhintaisen kaukolämmön turvaamisesta.

Talvikunnossapidosta apulaispormestari Anni Sinnemäki lupasi parannusehdotuksia tulevan kesän aikana. Ukrainalaisten pakolaisten lapsia on tullut peruskouluun Helsingissä 60 ja Helsingissä on kaupungin päätösten perusteella myös muuta maata laajempi oikeus varhaiskasvatukseen. Keskustelussa nousi esille kaupungin koulu- ja muiden määrärahojen alimitoittaminen. Huolta herätti myös Helenin kaukolämmön ja sähkön hintojen nousu.

 

Maatullin, Jakomäen sydämen ja Laajasalon keskustan hankkeet

Valtuustolle oli valmisteltu vain neljä varsinaista päätösasiaa. Niistä keskustelua herättivät Maatullin ja Jakomäen sydämen hankkeet sekä Laajasalon kauppakeskuksen asemakaava.

Tapulikaupungin Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston pitkään valmisteltua uudisrakennusta varten valtuusto hyväksyi noin 40 miljoonan euron hankesuunnitelman. Uudisrakennus on tarkoitus valmistua lokakuussa 2024. Keskustelussa tuli esille uhka Tapulikaupungin kirjaston ja nuorisotilan lopettamisesta ja niiden palvelujen yhdistämisestä Puistolan tiloihin.

Jakomäen sydän -palvelurakennuksen hankkeen enimmäishintaa korotettiin runsaalla miljoonalla, yhteensä lähes 40 miljoonaan euroon. Hankkeella nykyisten viiden palvelurakennuksen peruskorjaus korvataan yhdellä peruskorjaus- ja laajennushankkeella. Samalla vapautuville tonteille tehdään asuntoja. Rakennushankkeessa on ollut monenlaisia virheitä ja epäselvyyksiä, joiden takia Pirkko Ruohonen-Lerner (ps) esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun. Palautusesitys hylättiin äänin 67 – 13.

Laajasalon kauppakeskuksen alueelle hyväksyttiin uusi asemakaava, joka mahdollistaa täydennysrakentamista Laajasalontielle. Sen käsittelyssä kiinnitettiin huomiota kevyen liikenteen väylien kehittämiseen.

Lisäksi hyväksyttiin asemakaavamuutos Lauttasaaren Pohjoiskaaren yhdelle korttelialueelle. Se mahdollistaa täydennysrakentamista ja suojelee pääosan nykyisistä rakennuksista.

Valtuuston seuraava kokous on 13. huhtikuuta.

YRJÖ HAKANEN

(Artikkelin kuva: Maatullin peruskoulu, hel.fi)