Valtuustoinfo 5/2022

Helsingin valtuuston kokouksesta 16.3.2022

Kaupunginvaltuuston merkittävimpiä asioita olivat 16.3. sote- ja pelastustoimen uudistuksesta aiheutuvat muutokset hallintosääntöön sekä eräitä kiistanalaisia asemakaavamuutoksia.

Hallintosäännön muutos

Valtuusto hyväksyi äänin 74 – 10 joukon sote-uudistukseen liittyviä muutoksia kaupungin hallintosääntöön. Keskustelua herätti lähinnä pelastustoimen asema, jonka perussuomalaiset arvioivat heikentyvän. Uudistukseen liittyvä kysymys HUS-yhtymän ylimmästä päätöselimistä (yhtymäkokous vai yhtymävaltuusto) tulee erikseen päätettäväksi. Hallintosäännön muutoksessa ja keskustelussa sivuutettiin asukkaiden ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien puutteet.

Tontti- ja kaavaratkaisuja

Valtuusto päätti kiinteistökaupan esisopimuksesta Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosaan ja vuokrausperusteiden määrittelystä eräille Vartiosaaren ja Vuosaaren tonteille. Tässä yhteydessä keskusteltiin Pirkko Ruohonen-Lernerin aloitteesta koskien kiinteistökauppojen hinta-arvioinnin muistioiden salaamista, johon pormestarit ja virkamiehet eivät kuitenkaan vastanneet.

Mellunkylän Ounasvaarantien ja Pallaksentien tonteille hyväksyttiin asemakaavan muutos, joka merkitsee nykyisten asuinrakennusten purkamista uuden tieltä. Osa talojen asukkaista on vastustanut kaavaa, jonka hyväksymisen mahdollistamiseksi muutettiin jopa lakia niin, että yksittäiset osakkaat eivät enää voi asuntoyhtiössä estää purkavaa uudisrakentamista. Lisäksi on kysytty, miten ekologista on talojen purkaminen.

Toinen purkamista uuden rakentamisen tieltä merkitsevä kaavamuutos koski 80-luvulla rakennettuja Aarteenetsijäntien Hekan taloja. Tilalle tulee puurakentamista. Molemmat kaavamuutokset liittyvät myös suunnitteilla olevaan Jokeri II -pikaratikan suunnitelmiin. Ne hyväksyttiin yksimielisesti.

Laajasalon Jollaksentien lähivirkistysalueelle päätettiin kaavoittaa asuntorakentamista. Alueen asukkaat vastustivat laajasti adressilla kaavamuutosta. Kolmen uuden kerrostalon rakentaminen lähivirkistysalueelle on ristiriidassa myös valtuuston kaupunkistrategiassa hyväksymän lähiluonnon ja arvokkaiden metsäluonnon säästämistä koskevien linjausten kanssa. Tontin omistaa S-ryhmä. Valtuusto hyväksyi kaavan äänin 71 – 2.

Seuraava valtuuston kokous on 30.3.

YRJÖ HAKANEN