Valtuustoinfo 4/2022

Helsingin valtuustossa 2.3. tapahtunutta

Kaupunginvaltuuston kokouksessa oli taas vain pari varsinaista päätösasiaa. Niistä merkittävin oli vastaus aloitteeseen Stansvikinkallion asemakaavan muuttamisesta. Laajin keskustelu käytiin kyselytunnilla Ukrainan sodan vaikutuksista Helsinkiin. Ennen valtuuston kokousta oli sote-uudistusta koskeva info valtuutetuille.

Ukrainan sota ja Helsinki

Venäjän hyökkäys Ukrainaan näkyy ja vaikuttaa myös Helsinkiin. Pormestari Vartiainen kertoi kaupungin perustaneen Ukraina-kriisiryhmän. Kaupunki vähentää riippuvuutta Venäjältä tuodusta öljystä ja kaasusta. Kaupunki keskeyttää toistaiseksi yhteistyön Moskovan ja Pietarin kanssa. Yllättäen Vartiainen ilmoitti lisäksi, että kaupunki ei ainakaan tässä tilanteessa jatka keskusteluja venäläisomistuksessa olevan Hietalahden telakan 2035 päättyvän maanvuokrasopimuksen jatkamisesta.

Ukrainan sota käänsi näin parissa viikossa pormestarin kannan, jolla hän edellisessä kokouksessa vastusti kannan ottamista Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla toimivien yritysten kanssa tehtäviä sopimuksia vastaan sillä perusteella, että ulkopolitiikka ei kuulu kunnan toimialaan.

Helsinki varautuu ottamaan vastaan pakolaisia, joille EU:n päätösten perusteella voidaan nyt myöntää tilapäisen suojelun perusteella oleskelu- ja työlupa. Apulaispormestari Razmyar korosti huolenpitoa lapsista, varoitti venäläistaustaisiin kohdistuvista ennakkoluuloista ja kertoi pyrkimyksestä palkata ukrainankielisiä avustajia.

Talousarvion toteutumattomia tavoitteita

Valtuusto sai selvityksen vuoden 2021 talousarvion toteutumattomista tavoitteista. Tässä yhteydessä tuli esille, että kaupungin oman, säädellyn vuokra-asuntotuotannon tavoitteet eivät ole toteutuneet. Osaan kohteista kaupunki ei ole saanut rakennusliikkeiltä lainkaan tarjouksia ja keskimäärin tarjouksia on tullut vain yksi. Rakennusliikkeet ovat samaan aikaan saaneet kaupungilta tontteja ja rakennuslupia korvan rahan tuotantoon jopa selvästi niiden rakentamistavoitteet ylittäen. Kaupungin oman rakennusliikkeen puute näkyy siis selvästi ja myös se, että kaupunki suosii kovan rahan tuotantoa. Tämä tilanne on toistunut jo pidempään ja tarkoittaa pienituloisten asumistarpeiden sivuuttamista.

Stansvikinkallion asemakaava muutetaan

Valtuusto hyväksyi aloitteet Kruunuvuorenrannan Stansvikinkallion asemakaavan uudelleenarvioimisesta metsäluonnon arvojen näkökulmasta, jonka perusteella mahdollisesti säästetään osa rakennettavaksi aiottua metsää viheralueeksi. Päätös on sikälikin merkittävä, että se lienee ensimmäinen kerta, kun hyväksytty ja lainvoimainen kaava otetaan asukkaiden ja ympäristöliikkeiden vaatimuksesta uudelleenarvioitavaksi. Tämän puolesta äänesti 61 ja vastaan 6 kokoomuksen valtuutettua, mm. pormestari.

Sote-uudistuksen info

Valtuustolle esiteltiin sote-uudistuksesta aiheutuvia muutoksia mm. hallintoon, talouteen ja HUS:iin ja sen vaikutuksia sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluihin. Suurin ongelma on valtion rahoituksen riittämättömyys.

Apulaispormestari Sazonov kertoi, että uudistukseen liittyvä kaupungin hallintosäännön muutos, palvelustrategia ja HUS:n uusi hallintosääntö tulevat valtuustonkäsittelyyn kevään aikana. Helsingissä valtuusto päättää sote-budjetista jatkossakin, mutta se tapahtuu oman eriytetyn sotebudjetin puitteissa ja valtion tiukemmassa kontrollissa.

Auki on vielä monta asiaa, mm. se, miten asukkaat ja järjestöt voivat osallistua näiden asioiden valmisteluun ja vaikuttaa päätöksiin. HUS:n osalta valmisteilla on yhtymäkokousmalli, jossa nykyisenkaltainen valtuusto ei olisi enää ylin päätöselin.

Tämän infotilaisuuden videotallenne on katsottavissa tästä linkistä.

YRJÖ HAKANEN

(Artikkelin kuva hel.fi)