Valtuustoinfo 3/2022

Kaupunginvaltuustossa 16.2.2022 tapahtunutta

Helsingin valtuustolla oli eilen taas kokous, jossa asioita ei ollut nimeksikään – lukuun ottamatta valtuutettujen aloitteisiin annettuja vastauksia. Silti kokoukseen saatiin kulumaan lähes neljä tuntia.

Ainoat varsinaiset päätökset koskivat Taivallahden koulun perusparannuksen kustannusarvion ylittämistä ja vuokrausperusteiden vahvistamista muutamalle tontille Kaarelan suunnalla.

Vastauksia aloitteisiin

Laajin keskustelu käytiin siitä, voiko kaupunki sitoutua olemaan solmimatta sopimuksia sellaisten yritysten kanssa, jotka hyötyvät Israelin toteuttamasta laittomasta palestiinalaisalueiden miehityksestä.

Pormestari Vartiaisen ja kokoomuksen johdolla valtuuston enemmistö torjui Suldaan Said Ahmedin aloitteen vedoten siihen, että ulkopolitiikka ei kuulu kunnan toimialaan. Perustelu oli kyseenalainen, koska myös kuntia sitovat YK:n päätökset ihmisoikeuksien toteuttamisesta. Valtuusto on sitä paitsi jo aiemmin 2024-2015 ottanut samaan asiaan kantaa, kun se hyväksyi aloitteeni Veolia-yhtiön sulkemista pois bussiliikenteen kilpailutuksista, koska Veolia-konserni toimi Israelin miehittämillä alueilla.

Kaupunginhallituksen enemmistön aloitteeseen antaman myönteisen vastauksen takia kokoomus esitti asian palauttamista, eli käytännössä palestiinalaisalueilla toimivien yritysten kanssa tehtävien sopimusten sallimista. Kaupunginhallituksen enemmistön aloitteeseen esittämän myönteisen vastauksen puolesta äänestivät vasemmiston ja vihreiden edustajat (ks. kuvan äänestyskartta).

Muiden aloitteiden osalta valtuusto siunasi sen, että vastauksissa torjuttiin mm. esitykset Rastilan leirintäalueen toiminnan jatkumisen turvaamisesta, seniorien palvelukeskuksesta Lauttasaareen, nopeusrajoitusten tiukentamisesta ja käyttöaikojen rajoittamisesta sähköpotkulaudoille ja nuorten psykiatriseen arvioon pääsyn lähetekäytäntöjen helpottamisesta.

Tulevia tapahtumia

Isoja ratkaisuja tehdään nykyisin yhä enemmän lautakunnissa ja kaupunginhallituksen jaostoissa.

Esimerkiksi sote-uudistusjaosto hyväksyi tällä viikolla yksimielisesti esityksen, jonka mukaan sote-lain edellyttämää hyvinvointialuestrategiaa vaan se on vain osa valtuuston päättämää yleistä kaupunkistrategiaa. Tämä linjaus sote-lain edellyttämistä hallintosäännön muutoksista tulee vielä valtuustoon.

Käytännössä esitys tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tärkeitäkin ratkaisuja palveluverkoista voidaan tehdä lautakunnassa, jonka keskustelu eivät ole julkisia toisin kuin valtuuston.

Kaupunkiympäristölautakunnassa jätettiin pöydälle 1.3. asti yleiskaavan toteuttamisohjelman päivittäminen. Luonnoksessa on mahdollisiksi rakentamiseen kaavoitettaviksi alueiksi esitetty monia tärkeitä viher- ja virkistysalueita, kuten Viikin peltoja ja osaa Keskuspuiston eteläisestä osasta. Toimialan virkamiesjohto pyrkii myös lykkäämään kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen valmistelua jopa seuraavalle valtuustokaudelle.

Valtuuston seuraava kokous on 2. maaliskuuta.

YRJÖ HAKANEN