ANNELI KORHONEN 1115

Jag är med på kommunalvallistan Invånarnas Helsingfors. Jag är JHL:s förtroendeman hos Helsingfors stads SOTE och arbetar som byråsekreterare på hemvården idag.

Jag anser att fackföreningsrättigheter är mänskliga rättigheter och att alla människor har rätt till hyfsad boende.

Jag är med och stödjer JHL:s kommunrenovering, som innebär att kommunen huvudsakligen producerar sina tjänster själv. Visionen är att kommunen äger sitt energibolag och vattenverk samt producerar förmånliga hyresbostäder för sina kommuninvånare. Kommunen förbehåller sig möjligheten att besluta om sina invånares ärenden också då omständigheterna omkring förändras.

Målet ska vara en kommun som på ett omfattande sätt tar hand om och ansvarar för sina medlemmar.

Hit hör utöver de lagstadgade tjänsterna och också många andra funktioner som ökar invånarnas välmående och självbestämmanderätt. Tjänster som lagts ut lönar sig at ta tillbaka som egen service.

Byråsekreterare, förtroendeman

Gamlas

annelihaili@hotmail.com

1 115

*****

 

Olen kaksikielinen pitkän linjan sosiaalialan toimistotyöläinen. Toimin JHL:n luottamusmiehenä Helsingin SOTEn hallinnossa.

Syntyjäni olen savolainen ja kommunisti Ukin lellityttö. Hyvästä lapsuudesta kumpuaa optimismini toimia yhteiseksi hyväksi.

Teemojani ovat ay-oikeudet ihmisoikeuksina ja asunto jokaisen ihmisen perusoikeutena.

Olen mukana JHL kampanjassa Kuntaremontti, jossa painotetaan kunnallisten palvelujen omaa tuotantoa, yksityistettyjen palvelujen kotiuttamista ja kunnallisen omistuksen säilyttämistä sähkön ja veden tuotannossa ja jakelussa.

Vastustan palvelujen alibudjetointia ja työehtoshoppailua. Työpaikkademokratia on lapsen kengissä ja siinä on paljon kehittämisen varaa.

Kannatan vuokrasäännöstelyä, vuokrakattoja ja vuokralaisten oikeutta päättää omista asioistaan. Toimin Hekan talotoimikunnan puheenjohtajana enkä hyväksy, että asukasdemokratia on ajettu hävyttömän alas, huviklubitasolle. On aika ottaa päätösvalta takaisin vuokralaisille, eli tyyliin kaikki valta neuvostoille.

Byråsekreterare/toimistosihteeri, luottamusmies

Kannelmäki

annelihaili@hotmail.com

1 115