Valtuustoinfo 16/2021

Helsingin valtuuston eilisen kokouksen pääasiana oli liikennelaitos HKL:n yhtiöittäminen. Lisäksi käsiteltiin mm. Hakaniementorin maanalaisen alueen vuokrausperiaatteita ja valittiin kasvatuksen ja koulutuksen uusi toimialajohtaja. Kokouksen edellä oli Senaatintorilla mielenosoitus HKL:n yhtiöittämisesitystä vastaan ja Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanjan mielenilmaus.

HKL yhtiöitetään

Metrojen ja ratikoiden liikennöimisestä vastaava HKL-liikennelaitos päätettiin äänin 64-21. Yhtiöittämisen kannalla olivat kokoomus, vihreät, sosialidemokraatit, RKP, keskusta ja Liike Nyt. Sitä vastustivat Vasemmistoliitto, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit.

Päätös syntyi monella tavalla poikkeuksellisen prosessin tuloksena. Yhtiöittämisen perustelut vaihtuivat valmistelun aikana pariin kertaan. Valmistelussa sivuutettiin HKL:n työntekijöiden esitykset. Vaihtoehtoa toiminnan jatkamisesta liikelaitoksena tai useamman kunnan yhteisenä liikelaitoksena ei edes selvitetty. Yhtiöittämistä perusteltiin seudullisella yhteistyöllä, vaikka liikelaitoksena HKL toteuttaa jo nyt seudullista yhteistyötä (metro, Raide-Jokeri) eikä seudullisen liikenteen tilaaja HSL yhtiöittämistä edellytä. Toisaalta HSL:n aikoessa kilpailuttaa raitioliikennettä, perustettava yhtiö ei kilpailuun osallistuisi, vaan yksityiset toimijat vuokraisivat siltä kaluston ja eri yhtiöön sijoitettua henkilöstöä. HKL aiotaan yhtiöittämisen jälkeen ensi vuonna pilkkoa useammaksi yhtiöksi. Tältä osin metroa koskevia ratkaisuja ei edes kerrottu YT-neuvotteluissa, vaan ne tuotiin esitykseen vasta kaupunginhallitusvaiheessa. Lisäksi esitykseen liittyy epävarmuutta työntekijöiden asemasta jatkossa.

Poliittisesti asia oli vaikea erityisesti sosialidemokraateille. HKL:n työntekijöiden vastustus ja esityksen valmistelun oudot käänteet johtivat siihen, että myös JHL ammattiliittona asettui lopulta vastustamaan yhtiöittämisesitystä. Torilla mielenosoituksessa olivat mukana mm. SAK:n ja JHL:n puheenjohtajat.

Asukkaiden Helsinki -verkosto vetosi ennen kokousta yhtiöittämisesityksen hylkäämiseksi ja metro- ja ratikkaliikenteen kehittämiseksi kunnallisen liikelaitoksen tuottamana julkisena palveluna.

Muita päätöksiä

Valtuusto perusti sote-uudistuksen liittyen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamisjaoston. Sitä vetää apulaispormestari Daniel Sazonov ja mukana ovat kaupunginhallituksessa edustettuna olevien ryhmien edustajat.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan erottua tehtävästä valittiin uudeksi toimialajohtajaksi 7 vuoden määrä-ajaksi tätä ennen mm. varhaiskasvatuksen johtajana toiminut Satu Järvenkallas.

Raide-Jokerin reitin varrella Viikin tiedepuiston alueelle joudutaan tekemään tärinäeristyksiä ja sähkömagneettikentän kompensaatiorakenteita. Tähän hyväksyttiin 10 miljoonan hanke.

Käpylän hyväksyttiin Kotbyn Lågstadieskolan korvaavan uudisrakennuksen hankkeen. Hanke on herättänyt alueella arvostelua siitä, että rakennusta laajennetaan leikkaamalla viheraluetta, vaikka laajennus voitaisiin toteuttaa nykyisen maa-alueen puitteissa. Tältä osin valtuustossa ei kukaan esittänyt hankkeen täsmentämistä. Suunnitelman osalta kritiikkiä esitettiin kylläkin siitä, että se perustuu pääosin ns. avoimiin oppimisympäristöihin eikä turvaa riittäviä rauhallisia tiloja.

Valtuusto hyväksyi myös Kannelmäen päiväkoti Pelimannin ja Tiukun uudisrakennushankkeen. Pitäjänmäen Kutomotielle hyväksyttiin asemakaavamuutos, jolla toimitilatontteja muutettiin asuntorakentamiseen.

Lisäksi kokouksessa jätettiin toivomusaloitteita Stansvikin alueen asemakaavan muuttamiseksi niin, että viheralueelle rakentamista vähennetään hieman. Kyse on asemakaavasta, jota aikoinaan valtuustossa esitin palautettavaksi, mutta silloin kaikki muut valtuutetut hyväksyivät sen. Onneksi kansalaistoiminta on nyt saanut ainakin osan valtuutetuista uusiin ajatuksiin.

Tulevia tapahtumia

Valtuuston seuraavaan kokoukseen 6.10. tullee mm. strategiaohjelma tälle valtuustokaudelle. Strategiaan kirjausta metsiin rakentamisen lopettamisesta vaativa Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja järjestää silloin mielenosoituksen kello 16 alkaen Senaatintorilla.

Helsingin osallistuvan budjetoinnin OmaStadin ehdotuksista äänestetään 6 – 28.lokakuuta.  Ehdotuksiin voi tutustua nettisivulla https://omastadi.hel.fi/ Mukana on mm. kaupungin asukastaloja puolustavan verkoston aloite talojen aukioloaikoja ja resurssien lisäämiseksi, terveysasemien lääkäreiden määrän lisäämiseksi ja viheralueiden säästämiseksi.

Jos olet kiinnostunut seuraamaan kaupungin jonkun toimialan päätöksentekoa ja toimintaa säännöllisesti, ota yhteyttä. Asukkaiden Helsinki -verkosto on kokoamassa tällaiseen seurantaan yhteyshenkilöitä ja työryhmiä.

YRJÖ HAKANEN