Valtuustoinfo 17/2021

Helsingin valtuuston 6.10.2021 kokouksen pääasiana oli kaupunkistrategian käsittely. Lisäksi valtuusto päätti Meri-Rastilan itäisen osan asemakaavasta.

Kaupunkistrategia

Valtuuston listalle tuotiin poikkeusmenettelyllä pikavauhdilla kaupunginhallituksen vasta maanantaina tekemä esitys kaupunkistrategiaksi. Asukkaita ja kansalaisjärjestöjä strategian valmistelussa ei kuultu lainkaan. Valtuusto jätti asian viikoksi pöydälle.

Kaupunkistrategia sisältää eräitä hyviä tavoitteita, mutta vähän konkreettisia ratkaisuja niiden toteuttamiseksi. Samalla se jatkaa päälinjoiltaan nykyistä monella tavalla ongelmallista suuntaa, mikä näkyy muun muassa kireässä talouskurissa.

Strategiassa aikaistetaan hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2030 ja nollapäästötavoitteen vuoteen 2040. Konkreettiset toimet jäävät kuitenkin pääosin myöhemmin ratkaistavaksi. Asukas- ja ympäristöliikkeiden vaikutus näkyy mm. kirjauksissa säästää tärkeimmät luontoalueet rakentamiselta ja säilyttää Keskuspuisto ja Vartiosaari viher- ja virkistysalueina. Samaan aikaan strategian tavoitteena on kuitenkin lisätä rakentamista ja kumppanuuskaavoitusta rakennusliikkeiden ja sijoittajien kanssa. Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen on jätetty auki.

Ennen vaaleja monet puolueet puhuivat lähiterveysasemien tärkeydestä. Strategiassa asetetaan silti etusijalle sote-palvelujen keskittäminen isoihin terveys- ja hyvinvointikeskuksiin eikä luvata turvata lähiterveysasemia. Monituottajamallia eli yksityisten palvelujen käyttöä lisätään samaan aikaan kun kaupungin omien palvelujen resurssivajaus jatkuu.

Koulutuksen perusrahoitus luvataan turvata, mutta strategian talouslinja asettaa sille ahtaat raamit. Korona-ajan ongelmien korjaaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen vaatisivat tuntuvia tasokorotuksia määrärahoihin.

Huomiota herättävästi strategia sivuuttaa lähes tyystin asuntojen vuokrien ja hintojen alentamisen sekä säännellyn vuokra-asuntotuotannon osuuden lisäämisen. Toinen iso asia, joka strategiassa sivuutetaan vain vähäisin viittauksin, on työttömyys.

Kaupungin talouden uusimman seurantaraportin mukaan Helsinki tekee tänäkin vuonna budjetoitua enemmän ylijäämää ja tämä linja jatkuu myös lähivuosina. Silti strategiassa sidotaan käyttötalouden menot kaavaan, joka edellyttää kustannustason kasvua hitaampaa menojen lisäystä, sisältää menoleikkurin ja ottaa vain osin huomioon palvelutarpeiden kasvun. Tämä talouslinja vaikeuttaa myös henkilöstön aseman ja riittävyyden parantamista. 65 miljoonan lisärahoitus koronasta palautumiseen on kovin vaatimaton noin 5 000 miljoonan budjetissa.

 

Pohjavedenpuistoon ja Ullaksenpuistoon rakennetaan

Valtuuston hyväksyi Meri-Rastilan itäosan asemakaavan, joka osoittaa rakentamista Kallahden alueen arvokkaille ja asukkaille tärkeille viher- ja virkistysalueille Pohjavedenpuistoon ja Ullaksenpuistoon. Asemakaavaa vastustettiin kaupungintalon edessä ennen kokousta järjestetyssä mielenosoituksessa ”Kaadetaan kaava, ei metsää”, jossa puhui mm. Helena Saarikoski.

Kallahti Kallvik -yhdistyksen puheenjohtaja Helena Saarikoski puhumassa Kaatakaa kaava, ei metsää -mielenosoituksessa.

Mia Hagundin (Vas) ehdotus palauttaa kaava niin, että vähennetään rakentamista Pohjavedenpuistoon, torjuttiin äänin 58 – 22. Palautuksen kannalla olivat Vasemmistoliitto, perussuomalaiset, vihreistä Holopainen ja Shawn sekä demareista Jalovaara, Vepsä ja Taipale. SDP:n valtuustoryhmän omassa kokouksessa asiasta oli ennen kokousta äänestetty ja ryhmä päätti vain yhden äänen enemmistöllä hyväksyä asemakaavan.

Lisäksi hyväksyttiin pienempi asemakaavanmuutos Lassilan pohjoisosaan Laurinmäenkujalle.

Tulevia tapahtumia

Eilen alkoi osallistuvan budjetoinnin äänestys. Sillä jaetaan vajaa promille kaupungin budjetista eniten ääniä saaneiden asukkaiden aloitteiden toteuttamiseen. Tähän äänestykseen kannattaa osallistua. Vaikka vain jotkut noin neljästä sadasta ehdotuksesta toteutuvat, voi äänestyksessä nostaa esille myös muita tarpeita ja saada niille huomiota kaupungin suunnittelussa.

Pormestarin budjettiesitys on tulossa julki 21. lokakuuta ja valtuustoon marraskuussa. Seuraava valtuuston kokous on aiennetusti jo 13.10.

Yrjö Hakanen

(Artikkelin kuvat Anna Rahnama)