Valtuustoinfo 15/2021

Kaupunginvaltuustossa 8.9. tapahtunutta

Helsingin valtuuston syyskuun ensimmäisen kokouksen suurin päätös koski Lauttasaaren länsipuolella olevan Koivusaaren asemakaavaa.

Ennen kokousta Helena Saarikosken vetämä ryhmä luovutti valtuustolle yli 4 500 allekirjoittajan adressin ”Pelastetaan Vuosaari”, jossa vastustetaan saaren luonnon tuhoamista ylimitoitetulla rakentamisella. Lisäksi valtuustolle luovutettiin Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -kansalaisliikkeen, kaupunginosayhdistysten Helkan, Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ja Suomen ladun vetoomuksen kansallisen kaupunkipuiston perustamisen sisällyttämiseksi valmisteilla olevaan valtuustokauden strategiaan. Valtuuston kokouksen edessä oli myös mielenosoitus ”Kaadetaan kaava, ei metsää”.

Sote-rekrytoinnista ja kulttuurialojen tuesta

Valtuuston kyselytunti alkoi Sinikka Vepsän (sdp) ajankohtaisella kysymyksellä siitä, onko kaupunki tehnyt sote-alan ostopalvelujen tuottajien kanssa sopimuksia, jotka rajoittavat työntekijöiden hakeutumista alan yksityisiin yrityksiin – jotka maksavat parempaa palkkaakin kuin kaupunki.

Apulaispormestari Daniel Sazonovin vastaus osoitti, että sote-toimialalla tehtyjen sopimusten perusteella on rajoitettu kohtuuttomalla tavalla, jopa 6 kk karenssilla hoitajien työnhakua. Näistä sopimuksista ei ole edes kerrottu työntekijöille ja luottamusmiehille.

Tällaisten karenssien kyseenalaisuutta korostaa se, että mitään karenssia ei ole ollut kaupungin johtajilla – viimeksi Jan Vapaavuori siirtyi ilman karenssia NREP-kiinteistösijoitusyhtiön tehtäviin ja aiemmin Laura Räty sote-apulaiskaupunginjohtajan paikalta Terveystalon johtoon.

Tuomas Rantanen (vihr) kysyi kaupungin roolista kulttuuri- ja tapahtuma-alojen rajoituksissa ja tukemisessa. Pormestari Vartiainen ja apulaispormestari Paavo Arhinmäki lupasivat ylimääräistä tukea kulttuurialan toimijoille, erityisesti työllisyyttä edistäviin hankkeisiin, ja liikuntaseuroille.

Koivusaaren asemakaava

Lauttasaaren länsipuolella olevalle Koivusaarelle ja sen ympärille hyväksyttiin asemakaava, joka mahdollistaa noin 5 000 asukkaan asuinalueen, toimitiloja 3 000 – 4 000 työpaikalle ja IKEA-tavaratalon rakentamisen Koivusaareen. Kaavan perusteella saarta laajennetaan tekemällä 18 hehtaaria merentäyttöjä ja liittymä Länsiväylälle.

Björn Månssonin esitys asian palauttamisesta ja rakentamisalan supistamisesta torjuttiin äänin 75 – 10. Palautusta kannattivat RKP ja keskusta sekä pari valtuutettua muista ryhmistä. Kokoomuksen Otto Meri olisi halunnut alueelle vielä enemmän rakentamista.

Aikoinaan 2015, kun Koivusaaren osayleiskaavasta päätettiin, esitin itsekin valtuustossa osayleiskaavan palauttamista rakentamisen ja merentäyttöjen vähentämiseksi.

Valtuusto hyväksyi lisäksi muutoksen Jätkäsaaren Valtamerilaiturin asemakaavaan.

Yrjö Hakanen

(Artikkelin kuva Koivusaari/Uutta Helsinkiä)