Valtuustoinfo 9/2021

Valtuuston kokouksen ainoa isompi päätös koski Sörnäisten metroaseman perusparannus. Sen lisäksi käsiteltiin muutama pienempi kiinteistöasia ja kaupunginhallituksen antamia vastauksia valtuutettujen aloitteisiin.

Sörnäisten metroaseman kunnostus

Sörnäisten rapistuneen, vanhentuneen ja osin epäviihtyisän metroaseman kunnostamiseen osoitettiin noin 10 miljoonaa. Hankkeen arvioidaan kestävän 21 kuukautta.

Valtuusto hyväksyi asemakaavanmuutos yksittäisiin kiinteistöihin Lapinlahdenkadulla, Pasilan Opastinsillalla ja Tapulikaupungin Kämnerintiellä.

Vastauksia aloitteisiin

Laaja keskustelu käytiin lasten ja nuorten matalan kynnyksen hyvinvointi- ja mielenterveyspalveluista.

Toinen paljon keskustelua herättänyt asia oli ydinaseita vastustavan ICAN-vetoomuksen allekirjoittaminen, jota vihreiden Kati Juva ym aloitteessa esitettiin. Kokoomus, perussuomalaiset ja kristillisten & Sinisten edustajat vastustivat allekirjoittamista, kokoomuksen Atte Kaleva piti ydinaseita jopa välttämättöminä. Ydinaseiden kannattamisen intoa kuvaa se, että kokoomuksen Otto Meri ja perussuomalaisten Nuutti Hyttinen jättivät useiden valtuutettujen kannattamana eriävät mielipiteet päätökseen allekirjoittaa kansainvälinen kaupunkien vetoomus YK:n ydinasekieltosopimuksen allekirjoittamiseksi. Eriäviä lausumia jätetään valtuustossa hyvin harvoin, yleensä katsotaan äänestyksen riittävän.

Kolmas runsasta keskustelua synnyttänyt aloitevastaus koski VAS:n Mia Haglundin esitystä ilmastovaikutusten laskelmien sisällyttämistä asemakaavoihin. Vastauksen mukaan kaikkiin kaavahankkeisiin sitä ei tule, mutta suurissa hankkeissa sitä ryhdytään tekemään ja samalla kehitetään laskentamalleja, jotka auttavat vertailemaan ratkaisuja.

Vihreiden Emma Karin esitys Pirkkolanmetsään rakennettavan monitoimihallin Keskuspuiston vihersormelle aiheuttama ekologinen haitta kompensoitaisiin muualla, sai epämääräisen vastauksen jonka mukaan kaavoituksen ja päätösten jälkeen käynnistettävät kompensaatiotoimet ovat vaikeasti toteutettavissa.

Kun kokous venyi viiteen tuntiin, jätettiin taas osa aloitevastauksista pöydälle.

Mitä tekisit 500 miljoonalla?

Valtuusto kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 2. kesäkuuta. Ennen kokouksen alkua Asukkaiden Helsinki -lista vie valtuustolle helsinkiläisten esityksiä siitä, mitä 500 miljoonan euron ylijäämällä pitäisi tehdä. Viemme yksi henkilö kerrallaan ehdotuksia kaupungintalon ala-aulaan, koronaturvallisesti. Kokoontuminen on Esplanadin puolella kaupungintaloa kello 15 – 16, ja tietysti turvavälein, muutaman hengen ryhmissä ja maskien kanssa.

 

(Artikkelin kuva hel.fi)