Valtuustoinfo 8/2021

Kaupunginvaltuustossa 5.5. tapahtunutta

Helsingin kaupunginvaltuustossa käytiin keskustelua erityisesti asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelman seurantaraportista ja valtuutettujen tekemistä aloitteista. Mitään kovin suuria päätöksiä ei kokouksessa tehty.

Kokous alkoi kyselytunnilla, johon oli valittu Fatim Diarran (vihr) kysymys Helsingin avautumisesta kesällä ja Mari Rantasen (ps) kysymys Helsingin muuttotappioista.

AM-ohjelman seuranta

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelmasta esitettiin valtuustolle raportti. Se osoittaa kohtuuhintaisen säännellyn ara-rahoitetun asuntotuotannon jääneen selvästi jälkeen tavoitteista. Se on vain 18 % luokkaa.

Kaupunkiympäristötoimialan päätösten seurauksena rakennusliikkeet ja sijoittajat ovat saaneet läpi tavoitteensa lisätä niille eniten tuottavan kovan rahan asuntotuotannon osuutta. Asuntojen keskikoko on pienentynyt, mikä on sekin lisää rakennusliikkeiden tuottoja. Kokoomus piti kovan rahan tuotannon osuuden kasvua ilahduttavana.

Keskustelussa nousi esille myös kaupungin kaavahankkeiden toistuva päätyminen oikeuteen, jossa viimeksi kaatui Hernesaaren kaava.

Raportista käytiin laaja keskustelu, mutta sen johdosta ei tehty päätöksiä.

Asialistalla oli lisäksi muutamia yksittäisten tonttien asemakaavamuutoksia ja tontinvuokrasopimuksia. Niistä eniten keskustelua herätti Katajannokanlaituri 4:n asemakaavanmuutos.

Pormestarille jättikorotus – työntekijät vaille tulospalkkiota

Aiemmin päätetyn palkkaohjelman toteuttamiseen osoitettiin kaupunginhallituksen käyttövaroista noin 4 miljoonaa eräille työntekijäryhmille, kuten hoitajille, lastenhoitajia, lääkäreitä ja palomiehiä. Summa ei riitä alkuunkaan palkkojen korotustarpeisiin eikä palkkaohjelmassa painoteta pienimpien palkkojen nostamista. Kaupungin henkilöstömenot sivukuluineen ovat liki 2 miljardia euroa.

Valtuuston kokouksen jälkeen tuli tällä viikolla julki pormestarin esitys, että seuraavalla valtuustokaudella pormestarille maksetaan yli 1 300 euroa enemmän kuukaudessa. Nykyisin pormestarille maksetaan noin 16 350 euroa kuukaudessa. Apulaispormestareiden palkkoihin esitetään 550 euron palkankorotusta. Pormestareiden huippupalkkojen korottamisen törkeyttä korostaa se, että kaupungin työntekijät jätettiin ilman tulospalkkiota viime vuodelta, vaikka kaupunki teki 500 miljoonan ylijäämää.

Vastauksia aloitteisiin ja muita asioita

Valtuutettujen aloitteisiin annetuista vastauksista osa jätettiin pöydälle, kun valtuuston kokous venyi viisituntiseksi. Laaja keskustelu käytiin vihreiden esittämästä terapiatakuun toteuttamisesta, josta vastauksen mukaan tehdään konkreettinen suunnitelma.

Paavo Väyrysen todettiin eronneen valtuustosta muutettuaan toiselle paikkakunnalle. Hänen tilalleen nousi varavaltuutettu Mauri Venemies.

Valtuuston seuraava kokous on 19.5.

Terveisin
Yrjö Hakanen