Valtuustoinfo 9/2022

Kaupunginvaltuustossa 18.5.2022 tapahtunutta

Helsingin valtuustossa käytiin laaja keskustelu asunto-ohjelman seurantaraportista ja useista valtuutettujen aloitteista. Vähällä keskustelulla hyväksyttiin sen sijaan paljon kritiikkiä herättänyt Myllypuron Karhunkaatajan alueen asemakaava.

MA-ohjelma

Valtuusto kävi lähes kaksituntisen keskustelun vuonna 2020 hyväksytyn asumisen ja maankäytön ohjelman toteuttamisen seurantaraportista. Raportti on karua luettavaa edullisten vuokra-asuntojen tarvitsijoille. Päätöksiä ei raportin perusteella tehdä.

Valtion rahoittama säännelty asuntotuotanto jäi entistä enemmän tavoitteista, ara-vuokra-asuntojen osuus valmistuneista asunnoista oli vuonna 2021 enää vain 15,9 %. Rakennusliikkeet eivät ole kiinnostuneita säännellystä ara-tuotannosta, koska ne saavat isommat voitot sääntelemättömästä tuotannosta. Eräs keino lisätä säänneltyä tuotantoa olisi kaupungin oman rakennusliikkeen perustaminen, jota Asukkaiden Helsinki -lista on esittänyt.

Karhunkaatajan kaava

Kaupunki kaavoittaa rakentamiseen entistä enemmän maata. Monet isoista kaavoista ovat kuitenkin päätyneet oikeuteen. Viimeksi kaatui Korkeimmassa hallinto-oikeudessa viime viikolla Hernesaaren asemakaava.

Vaikka valtuusto on kirjannut strategiaansa tärkeiden metsä- ja luontoalueiden säästämisen rakentamiselta, hyväksyi valtuusto yksimielisesti Myllypuron Karhunkaatajan alueelle.

Valtuutettujen aloitteita

Suurin osa viisituntisesta kokouksesta käytettiin keskusteluun valtuutettujen aloitteisiin anetuista vastauksista. Eniten keskustelua herätti vastaus perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon jonojen purkamista koskevaan SDP:n ryhmäaloitteeseen. Terveysasemien resurssien alimitoittamisen seurauksena esimerkiksi lääkäriin pääsyn odotusajat ovat viime vuosina venyneet. Aloitteeseen annettu vastaus sisälsi lähinnä lisää ulkoistamisia. SDP:n esitys vastauksen palauttamisesta uuteen valmisteluun kaatui luvuin 57 -23.

YRJÖ HAKANEN

(Artikkelin kuva OMa/Helsingin luonnonsuojeluyhdistys)